२०७६।१०।१८ गते शनिबार श्री युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि चा.न.पा ६ नगरकोट को आ.ब २०७६।०७७ को अर्ध बार्षिक समिक्षा गोष्ठी संस्थाको संचालक समिति , लेखा समिति , सल्लाहकार समिति, उप समितिहरु र कर्मचारीहरुको सहभागीतामा दक्षिणकालि भिलेज रिसोट , दक्षिणकालिमा आयोजना गरियो