तालिम प्रबद्र्धन तथा ब्यबस्थापन उप समितिको आयोजनामा पौष २४ गते देखि २० गते सम्म उद्घोषण तालिम आयोजना गरियो उक्त तालिममा ३० जना संस्थाका शेयर तथा बाल बचत सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

तालिम कार्यक्रमका सहभागीहरू तथा कार्यक्रमका केही झलकहरूः

udghosan1

udhghosan7 udghosan6 udghosan5 udghosan3 udghosan2