उद्देश्यहरु (त्रिवर्षिय रणनीतिक योजना अनुसार)

क) खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यतालाई प्राथमिकता दिँदै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

ख) सदस्यहरुमा स्वावलम्बन, पारस्परिक सहयोग र मितव्ययीताको विकास गर्दै समय सापेक्षिक व्याज प्रदान गर्दै विविध प्रकारका वचत गर्ने बानी बसाल्ने ।

ग) सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका अनुसार कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यता, शेयर पुँजी र निक्षेप वृद्धि गर्ने ।

घ) पूँजीको अभाव भएका दक्ष सदस्य तथा चाहना भएका सदस्यहरुको आय आर्जन हुने उत्पादनमूलक, सीपमूलक क्षेत्र पहिल्याउँदै व्यवसायिक कार्यको लागि उचित व्याजदरमा सरल तरिकाले ऋण प्रदान गर्ने ।

ङ) प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।

च) अन्य आवश्यकीय कार्य सञ्चालन गर्ने ।