(क) दैनिक रूपमा बचत गर्दै जाने र ऋण लिन पाउने ।
  • दैनिक न्युनतम बचतसमुहको बढिमा १००० गुणा सम्म ऋण लिई व्यवसाय परियोजना संचालन गर्न पाउने र सो ऋणको व्याज समदर ८.५ प्रतिशत मा हिसाब गरि दैनिक रूपमा सावा व्याज भुक्तानी गर्दै जानु पर्ने छ ।
  • हाल यस कार्यक्रममा ऋण लगानी अधिकतम सिमा रू. २,००,०००।– हुनेछ र ऋण प्राप्त गर्न ३० दिन नियमित बचत गरेको हुनु पर्नेछ ।
  • दैनिक बचतको व्याजदर संस्थाको नियमित बचतको व्याजदर सरह हुनेछ ।
(ख) समयावधी तोकी दैनिक बचत गर्ने र तोकिएको अवधि पुगेपछि एकमुष्ठ बचत र ब्याज फिर्ता पाउने छ । जसको अवधि १ महिने, ३ महिने, ६ महिने, १ बर्ष र २ बर्षको हुनेछ । व्याजको हकमा एक महिनेको ५%, ३ महिनेको ५.५% र अन्यको हकमा आवधिक बचत सरह हुनेछ ।
ऋण लगानी तर्फ ब्याजदर
शेयर तथा निक्षेप जमानी १४ प्रतिशत
घर जग्गा धितो  
१ बर्षे १५ प्रतिशत
१८ महिने १६ प्रतिशत
२ बर्षे १७ प्रतिशत
लघु बचत १६ प्रतिशत
हायर पर्चेज १६ प्रतिशत
दैनिक बचत ऋण १६ प्रतिशत
शेयर तथा निक्षेप जमानी तथा घर जग्गा धितो ऋणको मासिक व्याजदर भुक्तानीमा १ प्रतिशत व्याजदर छुट हुने र ५०,००० भन्दा माथिको ऋण किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
आउनुहोस् हाम्रा कार्यक्रममा सहभागी भई हातेमालो गर्दै सबै अगाडि बढौं । बिस्तृत जानकारीको लागि संस्थामा सम्पर्क गर्नु होला ।