दैनिक बचतकर्ता सदस्यहरूसंग अन्तरक्रिया

दैनिक बचतकर्ता सदस्यहरूसंग अन्तरक्रिया मिति २०७१।१०।०३ गते संस्थाको तालिम हलमा सम्पन्न गरियो । उक्त कार्यक्रमबाट दैनिक बचतमा भएका समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिइयो ।

antarkriya antarkriya1

संस्थाको सभाहलमा अन्तर्क्रियामा सहभागी सदस्यहरू