सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरू

उपरोक्त विषयमा यस संस्थाको पन्धौं बार्षिक साधारण सभा तपसिल उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले तपाइको अनिवार्य उपस्थितीको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

सचिब

साधारण सभा हुने

मितिः २०७०।०६।१९ गते शनिवार

समयः बिहान १० बजे

स्थानः श्री कृष्ण उच्च मा.वि. बागेश्वरि १  खरिपाटी, भक्तपुर