नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कुन) द्धारा संचालीत पूर्ण तथा व्यवसायीक विकास कार्यक्रम (प्रोबेसन) मा सहभागीताका लागी यस श्री युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.द्धारा औपचारीक रुपमा सम्झौता गरियो ।२०७६।०६।१२

Shree Yuwa Saccos को फोटो।