बित्तिय संस्था सम्म पहुँच नभएका गरिब, बिपन्न एवं कम आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी उनीहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा समान आय भएका ७ देखि १५ जनाको समुह निर्माण गरी बचत गर्ने र आयमुलक कार्यका लागी व्यावसायिक सीप एवं तालिम प्रदान र कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुदृढ बनाउने यस कार्यक्रमको लक्ष्य एवं उद्देश्य रहेको छ ।

बाल खुत्रुके बचत

सदस्यका एकाघरका बालबालिकालाई फजुल खर्च नियन्त्रण एवं सानै देखि बचत गर्ने बानीको बिकास गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्दा आइपर्ने आर्थिक समस्या हल गर्न संस्थाद्वारा खुत्रुके १ उपलव्ध गराउने र बालबालिकाले घरमै बसी खुत्रुकेमा पैसा खसालेर बचत गर्न सक्ने गरी मासिक रूपमा उक्त रकम संस्थामा जम्मा गरिने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

राहतकोष कार्यक्रम
संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरूको सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक स्तर उकास्ने उद्देश्यले सदस्य बिरामी पर्दा वा मृत्यु भएमा रू. १०,०००।– सम्मको राहत खर्च उपलब्ध गराउने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
तालिम कार्यक्रमः सदस्य वा समुहको माग बमोजिम सदस्यहरूको स्तर बढाउन आवश्यकता अनुसार आय आर्जनका तालिम संचालन गरिने छ ।