मिति २०६९ आश्विन २० गते देखि यस संस्थाबाट १५ प्रतिशतका दरले शेयरको प्रतिफल वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौं ।