यस संस्थाबाट विभिन्न मितिमा ऋण सुविधा लिइ उपयोग गरीरहेका ऋणि सदस्यहरूले २०७६ असार मसान्त सम्मकाे पाकेकाे व्याज सोहि मिति सम्ममा बुझाउँदा तिर्नुपर्ने व्याज रकममा ५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको व्यहोरा सम्पुर्ण ऋणि सदस्यहरूमा जानकारी गराइन्छ ।

उल्लेखित समयाबधी भित्र ब्याज भुक्तानी गरी छुट सुबिधा प्राप्त गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।