श्री युवा साकोस द्धारा आयोजीत रक्तदान कार्यक्रममा सक्रिय भई रक्तदान गनु हुने रक्तदाताहरुको तस्विरहरु